Hallituksen jäsenet ja varajäsenet / Styrelsens medlemmar och suppleanter

Jäsen / Medlem
Yritys / Företag
Varajäsen / Suppleant
Magnus Degerlund
FF Länsi
Joakim Loskin
Päivi Hallgren
FF Itä
Jonas Hallgren
Sari Jääskäläinen
FF Itä
Reija Mettovaara
Jaana Koskisalo
FF Länsi
Petri Anttila
Kristian Sandström
Celsa Steel Service
Kenneth Nyman
Jaana Vainio
FF Itä
Robert Lönnqvist
Heidi Virtanen
FF Itä
Tommy Blomqvist
Jaana Werner
FF Itä
Lena Öhman